Gemensamma kyrkofullmäktiges mötesprotokoll

Protokoll och beslut ska hållas offentligt tillgängliga under minst tidsfristen för begäran om omprövning eller anförande av besvär. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet (KL 10:24,2). Beroende på om det är möjligt att begära omprövning av beslutet (t.ex. beslut av kyrkorådet, tjänsteinnehavarbeslut osv.) eller direkt anföra kyrkobesvär (beslut av kyrkofullmäktige eller det organ som behandlat omprövningsbegäran), är minimitiderna för att hålla beslutet tillgängligt på nätet utöver publiceringsdagen följande: Beslutsprotokoll på nätet minst den 7:e dagen från det att protokollet lagts fram 14 dagar för begäran om omprövning 7 + 14 = 21 dagar, den 7:e dagen från det att protokollet lagts fram 30 dagar för kyrkobesvär 7 + 30 = 37 dagar

För ytterligare information gällande sammanträden, ärenden och beslut, vänligen kontakta  lovisanejdensforsamlingar@evl.fi 

Sammanräde 2-2024 11.6.2024

Protokoll 2-2024

Besvärsansvisning

Möteskallelse och föredragningslista

 

Sammanträde 1-2024 29.4.2024

Protokoll 1-2024

Besvärsanvisning

Möteskallelse, ärenden

Föredragningslista

 

2023

Protokoll 5-2023Öppna länk i ny flik, 11.12.2023

Ärenden 5-2023,Öppna länk i ny flik 11.12.2023

Protokoll 4-2023Öppna länk i ny flik, 8.11.2023

Ärenden 4-2023Öppna länk i ny flik, 8.11.2023

Protokoll 3-2023Öppna länk i ny flik, 12.9.2023

Ärenden 3-2023Öppna länk i ny flik, 12.9.2023

Protokoll 2-2023, 13.6.2023Öppna länk i ny flik

Ärenden 2-2023Öppna länk i ny flik, 13.6.2023

Protokoll 1-2023Öppna länk i ny flik, 19.01.2023

Ärenden 1-2023Öppna länk i ny flik, 19.01.2023

2022

Protokoll 6-2022Öppna länk i ny flik, 15.12.2022

Ärenden 6-2022Öppna länk i ny flik, 15.12.2022

Protokoll 5-2022Öppna länk i ny flik, 9.11.2022

Ärenden 5-2022Öppna länk i ny flik, 9.11.2022

Protokoll 4-2022Öppna länk i ny flik, 2022

Ärenden 4-2022Öppna länk i ny flik, 22.9.2022

Ärenden 3-2022Öppna länk i ny flik, 7.9.2022

Protokoll 3-2022Öppna länk i ny flik, 7.9.2022

Ärenden 2-2022Öppna länk i ny flik, 1.6.2022

Föredragningslista 2-2022Öppna länk i ny flik, 1.6.2022

Protokoll 2-2022Öppna länk i ny flik, 1.6.2022

Ärenden 1-2022Öppna länk i ny flik, 17.3.2022

Protokoll 1-2022Öppna länk i ny flik, 17.3.2022

2021

Ärenden 1-2021,Öppna länk i ny flik 21.01.2021

Protokoll 1-2021Öppna länk i ny flik, 21.01.2021

Ärenden 2-2021Öppna länk i ny flik, 11.03.2021

Protokoll 2-2021Öppna länk i ny flik, 11.03.2021

Ärenden 3-2021Öppna länk i ny flik, 15.04.2021, elektroniskt möte

Protokoll 3-2021Öppna länk i ny flik, 15.04.2021

Ärenden 4-2021Öppna länk i ny flik, 03.06.2021, elektroniskt möte

Protokoll 4-2021Öppna länk i ny flik, 03.06.2021

Ärenden 5-2021Öppna länk i ny flik, 08.09.2021, elektroniskt möte

Protokoll 5-2021Öppna länk i ny flik, 08.09.2021

Ärenden 6-2021Öppna länk i ny flik, 11.11.2021

Protokoll 6-2021Öppna länk i ny flik, 11.11.2021

Ärenden 7-2021Öppna länk i ny flik, 16.12.2021

Protokoll 7-2021Öppna länk i ny flik, 16.12.2021

2020

Ärenden 1-2020

Sammanträde 1-2020

Ärenden 2-2020

Sammanträde 2-2020

Ärenden 3-2020

Sammanträde 3-2020

Ärenden 4-2020

Protokoll, sammanträde 4-2020

Ärenden 5-2020

Protokoll, sammanträde 5-2020

Ärenden 6-2020

Protokoll, sammanträde 6-2020

 

2019

Sammanträde 1 - 2019

Ärenden, sammanträde 2 - 2019

Sammanträde 2 - 2019

Ärenden, sammanträde 3-2019

Sammanträde 3 - 2019

Ärenden sammanträde 4-2019, 12.12.2019

Sammanträde 4-2019

Om du även vill läsa bilagorna, vänligen kontakta förvaltningssekreterare Anne Strandberg tfn 044 552 4567 eller anne.strandberg@evl.fi

 

---