Kyrkornas öppettider

Kyrkorna har sommaröppet och är öppna under tillställningar, t.ex. gudstjänster.

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp

Bokningar: 044 7229 241 eller agricolaforsamling@evl.fi

Varmt välkommen!

Obs -undantag,:

LOVISA GRAVKAPELL STÄNGT!

Natten mellan lördag och söndag 18-19.5 har golvet i Lovisa gravkapell blivit obrukbart.

Vi utreder vilka orsakerna är. Tyvärr kan inga jordfästningar förrättas i gravkapellet

åtminstone under tre månader framåt dvs till 18.8. Jordfästningar kan ordnas i Lovisa kyrka 

eller i de andra kyrkorna och kapellen på området. Även ute vid graven är det möjligt att 

hålla jordfästningar. Vi beklagar de olägenheter det medför för anhöriga.

Mer information ges av  Stina Lindgård, Lovisanejdens kyrkliga samfällighetens chef, stina.lindgard@evl.fi

 

Pernå kyrka är stängd tillsvidare pga de skador branden 2.5.2023 förorsakat. Nu kan bekanta diajan kirkko on toistaiseksi suljettu. Syynä 2.5. sattuneen tulipalon vauriot. Du kan utforska kyrkan virtuellt genom denna länk Öppna länk i ny flik

Strömfors nya kyrkbro 

är färdigställd och välsignas för användning på skärstorsdagen 28.3.2024 kl. 15. 

Kyrkornas öppethållning sommaren 2024

4.6.-11.8.2024, guide på plats under öppethållningstiderna

Lovisa kyrka ti-sö kl. 10-17, stängd 21-22.6.2024

Strömfors kyrka ti-sö kl. 10-17, stängd 21-22.6.2024

Lappträsk kyrka onsdagar kl. 13-15

Liljendal kyrka torsdagar kl. 13-15

Kyrkor och lokaler

 

Här (se nedan) hittar du alla Lovisanejdens vackra kyrkor, kapell och övriga lokaler. Bokning av lokaler kan du göra via församlingskanslierna. Kontakuppgifter hittar du skillt från varje presentation. För tilläggsinformation se uthyrning av lokaler.

Vid frågor kring skötsel och reparation av fastigheter kan du kontakta oss per e-post lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

Kontakuppgifterna finns här.

 

 

 

 

 

Typ av lokal
Typ av evenemang
Antal personer
Tillgänglighet
Esteetön tila
Sök med sökord