Lovisanejdens kyrkliga samfällighet sköter 11 gravgårdar. Gravgårna är belägna i Strömfors, Lovisa, Pernå Liljendal och Lappträsk. Närmare information om gravgårdarna.