Gravtjänster

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänster inom samfällighetens församlingar. Praktiska arrangemang och bokningar för begravningar görs via församlingskanslierna (som finns i Lovisa, Lappträsk, Liljendal, Pernå och Strömfors) där du kan komma överens om följande ärenden:

  • tidpunkt och plats för begravningen och minnesstunden
  • gravplats och en möjlig visning av gravplatsen
  • bokning av präst och kantor
  • gravskötselavtal - alla gravskötselavtal skall göras senast 30.4.

 

Avgifter

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

 

Ekonomichef Mona Antas ansvarar för gravärenden inom Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

Kontaktuppgifter för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet och församlingskanslierna.