Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. Kyrkorådet berstår av 16 medlemmar.

Medlemmarna väljs av gemensamma kyrkofullmäktige. Som ordförande fungerar någon av församlingarnas kyrkoherdar. Ordföranden utses av domkapitlet.

Under perioden 2017-2018 är Seppo Apajalahti, kyrkoherde från Lovisa finska församling, orförande i gemensamma kyrkorådet, och som viceorförande är Thérèse Meriheinä från Lovisa svenska församlingsråd.
 

Ledamöten för gemensamma kyrkorådet under perioden 2017-2018

Apajalahti Seppo, kyrkoherde, Lovisa finska församling, ordförande

Hagfors Kari, Lovisa finska församling

Hyvönen Petri, Pernå församling

Hämäläinen Unto, Strömfors församling

Lindfors Filip, Lappträsks svenska församling

Lindholm Tuija, Lovisa finska församling

Lindlöf Mona, Liljendal församling

Meriheinä Thérèse, Lovisa svenska församling, viceordförande

Mårtenson Bertel, Liljendal församling

Paaakkarinen Markku, Strömfors församling

Simola Anni, Lappträsks finska församling

Stenvall Miriam, Lovisa svenska församling

Sundén Fredrika, Pernå församling

Svennas Rea, Lappträsks svenska församling

Vaenerberg Thord, Lovisa svenska församling

Westerlund Juha, Lappträsks finska församling