Öppna arbetsplatser

På denna sida hittar du alla öppna arbetsplatser inom Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet söker en

FÖRSAMLINGSSEKRETERARE PÅ DELTID

Uppgiftens huvudsakliga innehåll är sekreterar- och informatörsuppgifter i Agricola finska församling samt kundbetjäning både på finska och svenska.

Behörighetskraven är yrkesutbildning eller yrkesexamen eller motsvarande yrkeskompetens. Arbetserfarenhet inom motsvarande arbetsuppgifter räknas som merit. Språkkraven är utmärkta kunskaper i finska samt goda kunskaper i svenska. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av den ev.luth. kyrkan.

Uppgiften skall tas emot 2.1.2019 eller enligt avtal. Prövotid fyra månader.

Den som väljs skall visa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Uppgiftens lön är enligt kravgrupp 402 82 % (30 h/vecka, min. 1 610,08 €/mån).

Skriftlig ansökan jämte meritförteckning bör vara tillhanda senast onsdagen den 5.12.2018 kl. 12 per       e-post på adressen seppo.apajalahti@evl.fi. Märk ansökan med ”Församlingssekreterare”.

Intervju 10.12.2018. Intygen kan hämtas till intervjutillfället, till vilket inbjudan fås.

Tilläggsuppgifter: Kyrkoherde Seppo Apajalahti, tfn 044 722 9238 eller seppo.apajalahti@evl.fi.

www.lovisanejdensforsamlingar.fi