Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

Besöksadress: Brandensteinsg. 11, 07900 Lovisa

Postadress: PB 73, 07901 Lovisa.

 

Församlingskansliets öppettider:

Öppet måndagar och torsdagar kl. 9-12, Vid övriga tider, vänligen kontakta oss per telefon eller e-post.

 

Kontakta oss:

 

Bokning av förrättningar och utrymmen

Församlingarnas utrymmen och förrättningar (dop, vigsel, jordfästning osv) bokas via församlingssekreteraren.

Agricola svenska församling tfn. 044 722 9241 agricolaforsamling@evl.fi

Agricolan suomalainen seurakunta tfn. 044 722 9229 agricolanseurakunta@evl.fi

Samfällighetens utrymmen, som finns till förfogande, hittar du under listan på lokaler.

 

 

Ekonomikansliet

Gällande ekonomi- och faktureringsfrågor, vänligen kontakta tf ekonomichef  Gitte Backman tfn 050 3827 525, gitte.backman@evl.fi

Faktureringsadress - mera info via denna länk!

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet, nätfaktura: 003722962972

Använd alltid nätfaktura i första hand.

Adress för pappersfakturor: Kyrkans Servicentral/ Lovisanejdens kyrkliga samfällighet/ 003722962972, PB 5018, 02066 DOCUSCAN

 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets kontonummer
FI 2210983000114491
NDEAFIHH

 

Gravärenden

Gitte Backman ansvarar för gravärenden, tfn 050 3827 525, gitte.backman@evl.fi

Förfrågningar gällande gravplats och gravskötsel kan riktas till förvaltningssekreterare Anne Strandberg, tfn 044 552 4567, lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

Tag kontakt

Samfällighetens chef
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

Gitte Backman

Personalchef, tf ekonomichef
Begravningstjänster Personaltjänster Ekonomi- och administrationstjänster ADB-tjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

Monica Björklund-Nygård

Personalsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster
Stina Lindgård

Samfällighetens chef
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

Jens Nybondas

Fastighetschef
Fastighetstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa


Anne Strandberg

Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

Pia Vähälummukka-Koskenmäki

Bokförare
Ekonomi- och administrationstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa