Bokning av lokaler

Du kan boka utrymmen för förrättningar och övriga tillställningar via församlingssekreteraren, Agricola svenska församling tfn 044 722 9241, Agricolan suomalainen seurakunta tfn 044 722 9229. Alla Lovisanejdens kyrkliga samfällighets utrymmen finns här

Gällande praxis vid bokning av lokaler

  • Hyran av lokalen bestäms enligt huvudpersonen (den som döps, vigs, konfirmeras eller välsignas)
  • Förrättningar i kyrkor och kapell är gratis för dem som hör till kyrkan
  • Hyran av församlingshem och andra utrymmen bestäms förutom medlemskap i kyrkan också av boningsort. En lokal invånare som är medlem i kyrkan har den fördelaktigaste hyran.
  • Alla festlokaler hyrs ut 5 timmar åt gången. För tilläggstimmar debiteras skilt och de ska bokas i förväg.
  • Mötesutrymmen hyrs ut för max 3 timmar/gång.
  • Den som hyr lokalen ansvarar för att ordna och städa utrymmet i ursprungligt skick efter tillställningen inför följande användare. Kärlen diskas, soporna förs ut, ytorna torkas av och golven sopas/dammsugas.
  • I hyran ingår kök, el och vatten. För boddukar debiteras skilt.
  • För närmare information, se prislistan här 

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.