Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av 2 församlingar: Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta. Dessa församlingar började sin verksamhet 1.1.2019 och verkar inom hela Lovisa och Lappträsk område; i Lovisa, Pernå, Liljendal, Lappträsk och Strömfors. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består tillsvidare av 31 ledamöter.

Församlingsval ordnades 18.11.2018 då man valde nya ledamöten för åren 2019-2022.

 

AKTUELLT

Församlingskansliet stängt 17.3.-30.4.2020 pga corona-viruset

Kansliet stänger från och med 17.3-30.4.2020. Detta som en säkerhetsåtgärd med tanke på coronaviruset. Man får tag i kansliet per telefon under öppethållningstiderna på telefonnummer  044 722 9200 eller per epost: lovisanejdensforsamlingar@evl.fi Vi beklagar olägenheten som detta medför. Det finns mera info om corona-åtgärder på Agricola svenska församlings hemsidor.

 

Sommarjobb åt ungdomar

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet erbjuder sommararbete varje år åt ungdomar.

Den här sommaren får ca 30 ungdomar från Lappträsk och Lovisa möjligheten att sommarjobba på gravgårdar och i kyrkor.

I år har 68 ungdomar sökt sommarjobb och till säsongsarbetare 38 personer. Säsongsarbete har vi för 7 personer i 4-5 månader.

Säsongsarbetet är för 18 år fyllda.

Agricola finska församling väljer ny kyrkoherde. 

Läs mera här

Sommarskötsel av gravar - läs mera här