Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av 2 församlingar: Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta. Dessa församlingar började sin verksamhet 1.1.2019 och verkar inom hela Lovisa och Lappträsk område; i Lovisa, Pernå, Liljendal, Lappträsk och Strömfors. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består tillsvidare av 31 ledamöter.

Församlingsval ordnades 18.11.2018 då man valde nya ledamöten för åren 2019-2022.

 

AKTUELLT

Kyrkornas öppettider sommaren 2023 

Kom och bekanta dig med nejdens kyrkor! Öppettiderna ser du via denna länk

Gravgårdarna

Under vintern plogas endast huvudgångarna.

Sommarskötsel av gravar

- läs mera gravskötselavtal

Församlingskansliet

Se närmare: kontaktinformation och öppethållningstider 

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets fullmäktige samlades till konstituerande möte 19.1.2023. Arto Kujala återvaldes till fullmäktigeordförande för perioden 2023-2024. Till viceordförande valdes Mia Aitokari. Helsingfors domkapitel har utsett Stina Lindgård till gemensamma kyrkorådets ordförande och fullmäktige valde Petri Hyvönen till viceordförande.

Porträtt på nya fullmäktige. Bilden tagen 19.1.2023 i Lappträsk församlingshem.

Glada nya ordförande och viceordförande. 

Från vänster till höger: Arto Kujala, Stina Lindgård, Petri Hyvönen och Mia Aitokari

Församlingsval i november 2022

Se mera i val-info

Kolla valresultatet här

Samfälligheten har ny strategi

Se närmare här

Elsparkampanj!

Samfälligheten bidrar till elsparkampanjen, läs mera här.