Grunduppgifter

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av två församlingar: Agricola finska församling och Agricola svenska församling, verksamma sedan 1.1.2019.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består av 31 ledamöter. Kyrkorådet, som består av 10 ledamöter, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet. Församlingarna har en ett gemensamt församlingskansli som hör under centralregistret. Församlingarna ansvarar självständigt för bl.a. gudstjänstlivet, andlig verksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, diakonitjänster, missions-, musik- och vänortsverksamhet.

I slutet av år 2018 hade Lovisanejdens kyrkliga samfällighet totalt 56 anställda. I slutet av år 2020 var de 45, i slutet av år 2021 47 st. 
 

Medlemsantal

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets medlemsantal år 2018 (31.12.2018), närvarande befolkning:

Lovisa finska församling, 2865 medlemmar

Lovisa svenska församling, 2371 medlemmar

Lappträsks finska församling, 1254 medlemmar

Lappträsks svenska församling, 778 medlemmar

Pernå församling, 2845 medlemmar

Liljendal församling, 1136 medlemmar

Strömfors församling, 1809 medlemmar

Sammanlagt 13 058 närvarande medlemmar

 

Lovisanejden kyrkliga samfällighets medlemsantal år 2019 (31.1.2019):

Agricola finska församling, 6837 medlemmar

Agricola svenska församling, 6147 medlemmar

Sammanlagt 12 984 närvarande medlemmar 

 

Medlemsantal år 2020 (31.12.2019)

Agricola finska församling, 6688 medlemmar

Agricola svenska församling, 6147 medlemmar

Sammanlagt 12 681 närvarande medlemmar 

 

Medlemsantal 2021, 31.12.2020

Agricolan suomalainen seurakunta 6407

Agricola svenska församling 5735

Sammanlagt 12 142 närvarande medlemmar

 

2022, 1.1.2022

Agricolan suomalainen seurakunta 6392

Agricola svenska församling 5728