Grunduppgifter

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av två församlingar: Agricola finska församling och Agricola svenska församling, verksamma sedan 1.1.2019.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består av 31 ledamöter. Kyrkorådet, som består av 10 ledamöter, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet. Varje församling har en egen pastorskansli som hör under centralregistret. Församlingarna ansvarar självständigt för bl.a. gudstjänstlivet, andlig verksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, diakonitjänster, missions-, musik- och vänortsverksamhet.

I slutet av år 2018 hade Lovisanejdens kyrkliga samfällighet totalt 52 tillsvidare anställda.
 

Medlemsantal

Lovisanejden kyrkliga samfällighets medlemsantal 1.1.2019......

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets medlemsantal år 2018 (31.12.2018):

Lovisa finska församling, medlemmar

Lovisa svenska församling

Lappträsks finska församling

Lappträsks svenska församling

Pernå församling

Liljendal församling

Strömfors församling