Gravskötselavtal

Sommaren är i antågande. Läs mera om sommarskötsel av gravarna här

 

Sommarjobbare 2019

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet erbjuder 26 lokala ungdomar jobb i sommar för skötsel av församlingarnas gravgårdar.

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet genom denna länk