För ytterligare information gällande sammanträden, ärenden och beslut, vänligen kontakta samfälligheten via e-post lovisanejdensforsamlingar@evl.fi eller ring förvaltningsekreteraren 044 552 4567.