Här hittar du listor på ärenden som ska behandlas på gemensamma kyrkorådets sammanträden.

GKR 2-2019 26.3.2019

GKR 3-2019, 23.5.2019

GKR 4-2019, 12.9.2019