Här hittar du listor på ärenden som ska behandlas på gemensamma kyrkorådets sammanträden.

GKR 2-2019 26.3.2019