Här hittar du en lista på ärenden som ska behandlas på gemensamma kyrkorådets sammanträden. 

 

2022

Ärenden år 2022

 

Följande sammaträde 26.10.2022

För ytterligare information gällande sammanträden, ärenden och beslut, vänligen kontakta samfälligheten via e-post lovisanejdensforsamlingar@evl.fi eller ring förvaltningsekreteraren 044 552 4567.