Här hittar du en lista på ärenden som ska behandlas på gemensamma kyrkorådets sammanträden. 

Ärenden år 2023

Följande sammanträden 25.10, 30.11, 12.12.

 

Ärenden år 2022

 

 

För ytterligare information gällande sammanträden, ärenden och beslut, vänligen kontakta samfälligheten via e-post lovisanejdensforsamlingar@evl.fi eller ring förvaltningsekreteraren 044 552 4567.