Gemensamma kyrkofullmäktiges mötesprotokoll

 

 

Hösten 2015

Sammanträde 4/2015

Sammanträde 5/2015

Sammanträde 6/2015

Våren 2016

Sammanträde 1/2016

Hösten 2016

Sammanträde 2/2016

Sammanträde 3/2016

Våren 2017

Sammanträde 1/2017

Sammanträde 2/2017

Sammanträde 3/2017

Hösten 2017

Sammanträde 4/2017

Våren 2018

Sammanträde 1/2018

Sammanträde 2/2018

 

Om du även vill läsa bilagorna, vänligen kontakta förvaltningssekreterare Johanna Waltonen tfn 044 552 4567 eller johanna.waltonen@evl.fi