Gemensamma kyrkofullmäktiges mötesprotokoll

2023

Protokoll 5-2023, 11.12.2023

Ärenden 5-2023, 11.12.2023

Protokoll 4-2023, 8.11.2023

Ärenden 4-2023, 8.11.2023

Protokoll 3-2023, 12.9.2023

Ärenden 3-2023, 12.9.2023

Protokoll 2-2023, 13.6.2023

Ärenden 2-2023, 13.6.2023

Protokoll 1-2023, 19.01.2023

Ärenden 1-2023, 19.01.2023

2022

Protokoll 6-2022, 15.12.2022

Ärenden 6-2022, 15.12.2022

Protokoll 5-2022, 9.11.2022

Ärenden 5-2022, 9.11.2022

Protokoll 4-2022, 2022

Ärenden 4-2022, 22.9.2022

Ärenden 3-2022, 7.9.2022

Protokoll 3-2022, 7.9.2022

Ärenden 2-2022, 1.6.2022

Föredragningslista 2-2022, 1.6.2022

Protokoll 2-2022, 1.6.2022

Ärenden 1-2022, 17.3.2022

Protokoll 1-2022, 17.3.2022

2021

Ärenden 1-2021, 21.01.2021

Protokoll 1-2021, 21.01.2021

Ärenden 2-2021, 11.03.2021

Protokoll 2-2021, 11.03.2021

Ärenden 3-2021, 15.04.2021, elektroniskt möte

Protokoll 3-2021, 15.04.2021

Ärenden 4-2021, 03.06.2021, elektroniskt möte

Protokoll 4-2021, 03.06.2021

Ärenden 5-2021, 08.09.2021, elektroniskt möte

Protokoll 5-2021, 08.09.2021

Ärenden 6-2021, 11.11.2021

Protokoll 6-2021, 11.11.2021

Ärenden 7-2021, 16.12.2021

Protokoll 7-2021, 16.12.2021