Begravningsplatser

Via balken till vänster hittar du alla  Lovisanejdens gravgårdar. 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänsterna inom församlingarna.

 

Bevattningsvattnet på gravgårdarna

Vattnet är påkopplat ända till den 15. oktober förutsatt att temperaturen hålls över nollsträcket.