Begravningsplatser

Via balken till vänster hittar du alla  Lovisanejdens gravgårdar. 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänsterna inom församlingarna.

 

Bevattningsvattnet på gravgårdarna

Vattnet kopplas på under vecka 19 (förutsatt att rören inte är frusna).