Begravningsplatser

Via balken till vänster hittar du alla  Lovisanejdens gravgårdar. 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänsterna inom församlingarna.

 

Bevattningsvatten på gravgårdarna

Vattnet kopplas på under vecka 18 inför morsdagen.