Begravningsplatser

Via balken till vänster hittar du alla  Lovisanejdens gravgårdar. 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänsterna inom församlingarna.

 

Gravgårdar - hösten 2020

Sommarblommorna avlägnsas från skötselgravarna inom september månad.