Begravningsplatser

Här hittar du alla  Lovisanejdens begravningsplatser. Begravningsplatserna är organiserade områdesvis på sidoförteckningen.

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänsterna inom församlingarna.

 

Vårstädningen på gravgårdarna har börjat

Gamla ljungblommor och granris avlägsnas från gravarna.