Begravningsplatser

Via balken till vänster hittar du alla  Lovisanejdens gravgårdar. 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänsterna inom församlingarna.

 

Gravgårdarna, aktuellt

Vattenkranarna öppnas senast till morsdagen 14.5.2023.