Information och kansli

Här hittar du tilläggsinformation på vem du kan kontakta i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

Här hittar du också elektroniska blanketter för att kontakta oss eller för att beställa ämbetsbetyg och släktforskningar.

Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighet!