Kyrkor och lokaler

 

N

Kyrkornas öppettider sommaren 2023

12.6-6.8.2023

Lovisa kyrka ti-sö kl. 10-17, guide i kyrkan

Pernå kyrka ti-sö kl. 10-17, guide i kyrkan

Strömfors kyrka  ti-sö kl. 10-17, guide i kyrkan

Lappträsk kyrka onsdagar kl. 13-15

Liljendal kyrka torsdagar kl. 13-15

Obs - midsommaraftonn fre 23.6 är kyrkorna stängda

Varmt välkommen!

 

Kyrkorna har sommaröppet och är öppna under tillställningar, t.ex. gudstjänster.

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp

ytt - Elsparkampanj 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet och församlingarna vill bidra till elsparkampanjen genom att:

 • Stänga Strömfors kyrka under tiden 1.1-31.3.2023. I stället ordnas gudstjänster och annan verksamhet i Brukets församlingshem.
 • Sänka temperaturen till 15 grader då fastigheter inte används på en vecka. Följande fastgheter berörs:
  • Sarvsalö kapell
  • Sävträsk kapell
  • Lappträsk kapell
  • Kungsböle kapell
  • Abborfors kapell
  • Andreaskapellet
  • Annagården
 • Fler åtgärder är möjliga då vi ser hurdan utvecklingen av elpris blir.
 • Vi ber även användarna att spare el genom att släcka lampor, hålla ytterdörren och fönster stängda och stänga av ugn mm då de inte används samt meddela samfälligheten (lovisanejdensforsamlingar@evl.fi) om eventuella andra åtgärder som man kan göra i fastigheten.

 

Här (se nedan) hittar du alla Lovisanejdens vackra kyrkor, kapell och övriga lokaler. Bokning av lokaler kan du göra via församlingskanslierna. Kontakuppgifter hittar du skillt från varje presentation. För tilläggsinformation se uthyrning av lokaler.

Vid frågor kring skötsel och reparation av fastigheter kan du kontakta ekonomichef Gitte Backman.

Kontakuppgifterna finns här.

 

Kyrkorna har sommaröppet och är öppna under tillställningar, t.ex. gudstjänster.

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp