Tjänsteinnehavarbeslut

Meddelande om framläggandet av beslut av tjänsteinnehavare

Sådana beslut av samfällighetsdirektören, förvaltningsdirektören, direktören för fastighetssektorn, ekonomidirektören, kommunikationsdirektören samt direktören för gemensamt församlingsarbete i vilka man kan söka ändring finns framlagt till påseende under 21 dagars tid. 

Tjänsteinnehavarbeslut

 

Beslut nr 4/2/2024
Beslut om godkännande av offert Tokvam F130H

Beslut 5/2/2024
Beslut om godkännande av offert på dörr till servicehall i Lovisa gravkapell 

Beslut 6/2/2024
Beslut om godkännande av offert för ställningsarbete i Pernå kyrka

Beslut 7/2/2024
Beslut om godkännande av offert konserveringsarbete Pernå kyrka

Beslut 8/2/2024
Beslut om val av leverantör för blommor för gravgårdarna

Beslut 9/2/2024
Beslut om val av transportföretag för att behandla och transportera föremål från Pernå kyrka