Tjänsteinnehavarbeslut

Meddelande om framläggandet av beslut av tjänsteinnehavare

Sådana beslut av samfällighetsdirektören, förvaltningsdirektören, direktören för fastighetssektorn, ekonomidirektören, kommunikationsdirektören samt direktören för gemensamt församlingsarbete i vilka man kan söka ändring finns framlagt till påseende under 21 dagars tid. 

Tjänsteinnehavarbeslut

 

Beslut nr 4/2/2024
Beslut om godkännande av offert Tokvam F130H

Beslut 5/2/2024
Beslut om godkännande av offert på dörr till servicehall i Lovisa gravkapell 

Beslut 6/2/2024
Beslut om godkännande av offert för ställningsarbete i Pernå kyrka

Beslut 7/2/2024
Beslut om godkännande av offert konserveringsarbete Pernå kyrka

Beslut 8/2/2024
Beslut om val av leverantör för blommor för gravgårdarna

Beslut 9/2/2024
Beslut om val av transportföretag för att behandla och transportera föremål från Pernå kyrka

Beslut 10/2/2024
Beslut om tilläggsoffert på textilkonservering Pernå kyrka

Beslut 11/2/2024
Beslut om tilläggsoffert för ställningar till Pernå kyrka

Beslut 12/2/2024
Beslut om inköp av ISEKI SF225 4

Beslut 13/2/2024
Beslut att ge Kustens IT rätt att ge in intresseanmälan för upphandling av teleoperatörstjänster av Hansel 

Beslut 14/2/2024
Beslut om köp av tjänster av byggnadskonsult för Pernå kyrka

Beslut 19/2/2024
Beslut att godkänna offert att reparera Lappträsk församlingshems golv

Beslut 20/2/2024
Beslut att godkänna offert Pernå kyrka byggteknisk planering efter branden 

Beslut 21/2/2024
Beslut att godkänna offert för Pernå kyrka byggteknisk planering för tillgänglighet toiminnallisuuden kehittäminen

Beslut 22/2/2024
Bslut att godkänna tilläggsoffert för ställningsarbete Pernå kyrka

Beslut 23/2/2024, ett till 
Beslut att godkänna offert för konserveringsarbete Pernå kyrka

Beslut 24/2/2024
Beslut att godkänna offert för konserveringsarbete Pernå kyrka 

Beslut 25/2/2024
Beslut att godkänna offert för målning av Lovisa församlingshems tak

Beslut 26/2/2024
Beslut att godkänna offert om staket för byggarbetsplats Pernå kyrka 

Beslut 27/2/2024
Beslut att leasa Wacker-Neuson WL28maskin

Beslut 28/2/2024
Beslut att godkänna tilläggsoffert för ställningsarbete Pernå kyrka

Beslut 29/2/2024
Beslut att godkänna konserveringsarbete Pernå kyrka

Beslut 30/2/2024
Beslut om köp av tjänster av byggnadskonsult Lovisa kyrka

Beslut 31/2/2024
Beslut att godkänna tilläggsoffert för ställningsarbete Pernå kyrka