Församlingskansliet och ekonomibyrån

Lovisanejdens församlingskansli hjälper dig med följande ärenden:

  • ämbetsbetyg och släktutredningar
  • hindersprövningar
  • släktforskningar
  • medlemskap till församlingarna
  • jordfästningar och gravärenden
  • bokningar av förrättningar och lokaler

Församlingskansliet för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet finns i Lovisa.

Tilläggsinformation för att beställa ämbetsbetyg från nätet hittar du här.
 

Ekonomichef Mona Antas ansvarar för ekonomibyrån, kyrkoherde och gemensamma kyrkorådets ordförande Seppo Apajalahti ansvarar för församlingskansliet och centralregistret i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

Kontaktuppgifterna finns här.