Ämbetsbevis och släktutredningar

Centralregistret för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för församlingsmedlemmarnas medlemsregister.

Församlingskanslierna ger ut ämbetsbevis och gör släktutredningar på beställning. 

Du kan också beställa ämbetsbevis med en elektronisk blankett.

AVGIFTER FÖR SLÄKTUTREDNINGAR

 

Avgiftsbelagda intyg

För intyg tas avgifter ut enligt följande:

1) för andra intyg som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem 9 euro,

2) för ett intyg som utfärdas manuellt:

a) 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeblad;

b) 9 euro, om uppgiften hämtas ur bokformade kyrkoböcker och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt;

c) 30 euro för utfärdande av ett intyg utgående från uppgifter ur kyrkoböckerna som inte avses i punkt b; om två eller fler intyg med samma innehåll för olika ändamål beställs, uppbärs för det första intyget 30 euro och för varje följande 9 euro;

3) för en kopia av ett släktutrednings-koncept som finns på pastorsexpeditionen eller hos centralregistret 9 euro per sida.
 

Avgifter för släktforskningar

Grundavgiften för en släktforskning är 30 eur. Ifall släktutredningen överskrider ett arbete på över 30 min, faktureras en tilläggsavgift på 15 eur för varje påbörjad 30 min. Exempel: Om arbetet för en släktutredning räcker 1 t 15 min, faktureras grundavgiften 30 eur och 2 X 30 min a 15 eur, mao totalt 60 eur.

 

Övriga avgifter

Det faktureras en expeditionsavgift på 5,50 eur för ämbetsbetyg som levereras per post. Ifall ämbetsbetyget och fakturan levereras till skillda adresser fakltureras det en tilläggsavgift på 5,50 eur. Summan blir då totalt 11 eur.

För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.