Lovisanejdens kyrkliga samfällighets elektroniska anslagstavla

 

Via den här anslagstavlan kan du bekanta dig med meddelanden, kungörelser, protokoll, besväranvisningar och annat aktuellt. Informationen hittas via länkerna nedan enligt följande: 

- gemensamma kyrkorådets mötesprotokoll

- tjänsteinnehavarbeslut (gemensamma kyrkorådet)

- gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslista

- gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll