Församlingskansliet i Pernå

Öppet:
Mån.-ons. kl. 9-12.

Backstensstrand 49
07930 Pernå

Tfn 044 722 9242
Fax (019) 634415

perna-pernaja@evl.fi

fornamn.efternamn@evl.fi

www.pernaforsamling.fi

 

J K L S W

J


Katarina Jungner-Sundén
Kyrkvaktmästare i Pernå kyrka

041 434 9790
044-722 9242 Församlingskansliet
Pernåvägen 309, 07930 Pernå


Ingegerd Juntunen
Diakon

Diakoni och hjälp

040 523 6906
044 7229 242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49, 07930 Pernå


K


Marcus Kalliokoski
Kantor

Musik

044 722 9214
044 7229242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49, 07930 Pernå


Dan Krogars
Ungdomsarbetsledare

Ungdomar

050 461 8119
Backstensstrand 49, 07930 Pernå


Sofia Kronberg
Kyrkvaktmästare i Sarfsalö kapell


040 662 0102
044-7229242 Församlingskansliet


L


Robert Lemberg
Kyrkoherde

Präst

040 581 0974
044 722 9242 Församlingskansliet
Fax: (019) 634415
Backstensstrand 49, 07930 Pernå


S


Kerstin Sahlberg
Byråsekreterare


044 722 9242
Fax: (019) 634415
Backstensstrand 49, 07930 Pernå


Minna Silfvergrén

Minna Silfvergrén
Kaplan

Präst

040 561 4889
044 722 9242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49, 07930 Pernå


W


Pamela Westerlund
Barnledare

Barn, Familjer

040 838 7671
Backstensstrand 49, 07930 Pernå