Lovisanejdens kyrkliga samfällighet:

Församlingskansliet:

Drottninggatan 22, 07900 Lovisa

Kansliet har öppet mån.-fre. kl. 9-12

Telefon  044 722 9200
fornamn.efternamn@evl.fi

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets kontonummer
FI 2210983000114491
NDEAFIHH

A B E G H J K L R S T V W

A


Mona Antas
Ekonomichef


040 726 5846
Drottninggatan 22, 07900 Lovisa


B


Gitte Backman
Personalchef


050 382 7525
Drottninggatan 22, 07900 Lovisa


Jari Bergström
Församlingsmästare i Lovisa

Fastigheter

044 552 4576


Monica Björklund
Byråsekreterare i Lovisa


044 722 9200


E


Tiina Eräpalo
Församlingsmästare i Strömfors


044 722 9205


G


Tom Gustafsson
Församlingsmästare i Lovisa


040 593 7089


H


Mona Haddas
Byråsekreterare i Strömfors


044 722 9217


Björn Henriksson
Församlingsmästare i Lappträsk

Fastigheter

040 543 7964


Marco Holmberg
Församlingsmästare i Pernå


040 867 9217


J


Katarina Jungner-Sundén
Församlingsmästare i Pernå

Fastigheter

044 722 9203


K


Magnus Koivula
Församlingsmästare i Liljendal


040 651 7060


Sofia Kronberg
Församlingsmästare i Sarfsalö

040 662 0102


L


Bettina Laaksonen
Församlingssekreterare i Lappträsk och Liljendal

Centralregister

050 382 7521
044 722 9241


Vesa Lahtinen
Vaktmästare i Lovisa

044 722 9245


R


Pertti Rajala
Församlingsmästare i Strömfors och Lovisa


040 747 8450


S


Kerstin Sahlberg
Byråsekreterare i Pernå

Centralregister

044 722 9242


T


Niklas Turku
Fastighetschef


0400 715 655
Drottninggatan 22, 07900 Lovisa


Marja Turpeinen
Kyrkvaktmästare i Lappträsk


050 382 7529


V


Christer Viksten
Församlingsmästare i Liljendal

Fastigheter

040 596 1185


Maria Viksten
Församlingsmästare i Lovisa


044 722 9209


W


Johanna Waltonen
Förvaltningssekreterare


044 552 4567
Drottninggatan 22, 07900 Lovisa