Hindersprövning

Man kan anhålla om hindersprövning i församlingskanslierna för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Kontaktuppgifter och öppethållningstider hittar du här.