Grunduppgifter

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av sju församlingar: Lappträsks finska, Lappträsks svenska, Liljendal, Lovisa finska, Lovisa svenska, Pernå och Strömfors församlingar.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består av 31 ledamöter. Kyrkorådet, som består av 16 ledamöter, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet. Varje församling har en egen pastorskansli som hör under centralregistret. Församlingarna ansvarar självständigt för bl.a. gudstjänstlivet, andlig verksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, diakonitjänster, missions-, musik- och vänortsverksamhet.

I slutet av år 2016 hade Lovisanejdens kyrkliga samfällighet totalt 52 tillsvidare anställda.
 

Medlemsantal

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets medlemsantal år 2016 (31.12.2016):

Lovisa finska församling 2978 medlemmar
Lovisa svenska församling 2459 medlemmar
Liljendal församling 1205 medlemmar
Pernå församling 3033 medlemmar
Strömfors församling 1890 medlemmar
Lappträsks finska församling 1305 medlemmar
Lappträsks svenska församling 839 medlemmar