Öppna arbetsplatser

På denna sida hittar du alla öppna arbetsplatser inom Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet söker en

FASTIGHETSCHEF

Behörighetskraven för fastighetschefstjänsten är utbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande utbildning. Av tjänsteinnehavaren krävs erfarenhet av förmansuppgifter och praktisk erfarenhet av arbete inom branschen.

Språkkraven är att ha goda skriftliga och muntliga kunskaper i de båda inhemska språken. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av den ev.lut. kyrkan. Tjänsten besätts med en prövotid på 6 månader. Den som väljs skall visa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Tjänstens lönekravgrupp är 601 (min. 2670,19 eur/mån).

Skriftlig ansökan jämte meritförteckning bör vara tillhanda senast tisdagen den 8.5.2018 kl. 16 hos Lovisanejdens kyrkliga samfällighet, Gemensamma kyrkorådet, Drottninggatan 22, 07900 Lovisa eller per e-post på adressen mona.antas@evl.fi. Märk ansökan med ”Fastighetschef”.

Intervjuerna hålls måndagen den 14.5.2018.

Tilläggsuppgifter: ekonomichef Mona Antas, tfn 040 726 5846 eller mona.antas@evl.fi.