Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av sju församlingar: Lappträsks finska, Lappträsks svenska, Liljendal, Lovisa finska, Lovisa svenska, Pernå och Strömfors församlingar. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består av 31 ledamöter.

 

Öppethållningstider för församlingskanslierna i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet sommaren 2016:

Lovisa församlingskansli har öppet hela sommaren må-ons kl. 9-12, 13-15 och to-fre kl. 9-12.

Pernå församlingskansli har stängt 27.6 – 31.7. Övriga tider har kansliet öppet för besök må-ons kl. 9-12 och per telefon må-fre kl. 9-12 och 13-15.

Liljendal församlingskansli har stängt i juli. Övriga tider öppet på onsdagar kl. 9-12 och 13-15.

Lappträsk församlingskansli har stängt i juli. Veckorna 25-26 och 31-32 öppet enbart på måndagar kl. 9-12. Övriga tider öppet måndagar och torsdagar kl. 9-12.

Strömfors församlingskansli har stängt hela sommaren. Vi betjänar på Lovisa församlingskansli och per telefon normalt tisdagar och torsdagar kl. 9-12 och 13-15. Vi betjänar också på Brukets och Tessjö församlingshem enligt överenskommelse.