Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av sju församlingar: Lappträsks finska, Lappträsks svenska, Liljendal, Lovisa finska, Lovisa svenska, Pernå och Strömfors församlingar. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består av 31 ledamöter.

Aktuellt:


Ny faktureringsadress för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet  fr.o.m. 1.1.2017.

De nya faktureringsuppgifterna hittar du här.

Tilläggsinformation:

Ekonomichef Mona Antas, mona.antas@evl.fi eller tfn 040 7265846.

 

Kyrkornas öppethållningstider sommaren 2017

Lovisa kyrka, 5.6 - 11.8
Måndag - lördag kl. 10:00-15:00
Guider:      
Frank Jungner 040 5951 778
Pernilla Johansson 0500 626 885

Pernå kyrka, 5.6 - 11.8
Måndag - fredag kl. 11:00-16:00
Guide:       
Viktor Eriksson 040 1897 855

Strömfors kyrka, 5.6 - 11.8
Måndag - lördag kl. 11:00-16:00

OBS! Inte lördagarna 15.7 och 22.7
Guider: 
Wilma Sorri 050 3556 923
Pirjo Lammi sköter lördagar.

Liljendal kyrka, 22.6 - 27.7

Torsdagar kl. 14:00-15:00
Orgelkvart kl. 14:00-14:15
Kontakt: Församlingsmästare Magnus Koivula, tel. 040 651 7060

Lappträsk kyrkor, 1.6 - 31.7

Onsdagar kl. 11:00-15:00
Övriga tider enligt överenskommelse: Marja Turpeinen, tel. 050 382 7529

Samtliga kyrkor har även gudstjänster på söndagar.
Gällande besök andra tider, kontakta församlingskanslierna.
Lovisa, Strömfors, Pernå kyrkor har även öppet under Lovisa Historiska Hus –evenemanget 26.-27.8.2017 kl. 10-17

 

Församlingskansliernas öppethållningstider sommaren 2017

Lovisa församlingskansli har öppet 26.6 – 28.7 må-to kl. 9-12. Övriga tider må-fre kl. 9-12.

Pernå församlingskansli har stängt 26.6 – 28.7. Övriga tider har kansliet öppet må-ons kl. 9-12.

Liljendal församlingskansli har stängt 16 – 25.6 och 24.7 – 13.8. Övriga tider öppet på onsdagar kl. 9-12 och 13-15.

Lappträsk församlingskansli har stängt 16 – 25.6 och 24.7 – 13.8. Övriga tider öppet måndagar och torsdagar kl. 9-12.

Strömfors församlingskansli har stängt. Vi betjänar på Lovisa församlingskansli.