Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av sju församlingar: Lappträsks finska, Lappträsks svenska, Liljendal, Lovisa finska, Lovisa svenska, Pernå och Strömfors församlingar. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består av 31 ledamöter.

Aktuellt:


Ny faktureringsadress för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet  fr.o.m. 1.1.2017.

De nya faktureringsuppgifterna hittar du här.

Tilläggsinformation:

Ekonomichef Mona Antas, mona.antas@evl.fi eller tfn 040 7265846.