Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av sju församlingar: Lappträsks finska, Lappträsks svenska, Liljendal, Lovisa finska, Lovisa svenska, Pernå och Strömfors församlingar. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består av 31 ledamöter.

Aktuellt:


Lovisa församlingskansli har stängt fre 12.5. p.g.a. samfällighetens rekreationsdag.


Ny faktureringsadress för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet  fr.o.m. 1.1.2017.

De nya faktureringsuppgifterna hittar du här.

Tilläggsinformation:

Ekonomichef Mona Antas, mona.antas@evl.fi eller tfn 040 7265846.

 

Gravskötselavtal

Gravskötselavtalen skall göras senast 30.4. Vänligen, kontakta din egen församlingskansli så fort som möjligt om du vill göra ett nytt gravskötselavtal för sommaren 2017.

 

Bevattningsvattnet på gravgårdarna

Bevattningsvattnet på gravgårdarna kopplas på till morsdagen sö 14.5.2017.

 

Församlingskansliernas öppethållningstider sommaren 2017

Lovisa församlingskansli har öppet 26.6 – 28.7 må-to kl. 9-12. Övriga tider må-fre kl. 9-12.

Pernå församlingskansli har stängt 26.6 – 28.7. Övriga tider har kansliet öppet må-ons kl. 9-12.

Liljendal församlingskansli har stängt 16 – 25.6 och 24.7 – 13.8. Övriga tider öppet på onsdagar kl. 9-12 och 13-15.

Lappträsk församlingskansli har stängt 16 – 25.6 och 24.7 – 13.8. Övriga tider öppet måndagar och torsdagar kl. 9-12.

Strömfors församlingskansli har stängt. Vi betjänar på Lovisa församlingskansli.