Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av sju församlingar: Lappträsks finska, Lappträsks svenska, Liljendal, Lovisa finska, Lovisa svenska, Pernå och Strömfors församlingar. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består av 31 ledamöter.

Församlingskanslierna på Lovisanejdens kyrkliga samfällighet har tillfälligt stängt måndag 5.12.

Strömfors församlingskansli har stängt. Vi betjänar på Lovisa församlingskansli mån-ons kl. 9-12 och 13-15, to-fre klo 9-12 samt per telefon normalt tisdagar och torsdagar kl. 9-12 och 13-15. Vi betjänar också på Brukets och Tessjö församlingshem enligt överenskommelse.