Ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

Personalchef
Begravningstjänster Personaltjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa


Församlingsmästare i Lappträsk
Fastighetstjänster


Församlingssekreterare, Agricola svenska församling
Centralregister
Samfällighetens chef
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster Centralregister

Fastighetschef
Fastighetstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa
Församlingssekreterare, Agricola finska församling
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster Centralregister

Församlingsmästare i Strömfors och Lovisa
Fastighetstjänster

Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa


Församlingsmästare i Lovisa
Fastighetstjänster