Gitte Backman

Ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster Personaltjänster ADB-tjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

Monica Björklund-Nygård

Personalsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster

Sanna Brandt

Församlingsmästare med närförmansansvar
Fastighetstjänster
Stina Lindgård

Samfällighetens chef
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

Jens Nybondas

Fastighetschef
Fastighetstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

TjänstledigAnne Strandberg

Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

Pia Vähälummukka-Koskenmäki

Bokförare
Ekonomi- och administrationstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa