Gitte Backman

Ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster Personaltjänster ADB-tjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

Monica Björklund-Nygård

Personalsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster

Sanna Brandt

Församlingsmästare med närförmansansvar
Fastighetstjänster

Mona Bäckman

Naturmiljöchef 60%, skogar, mark, gravgårdar, grönområden, miljöarbete
Fastighetstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa
Stina Lindgård

Samfällighetens chef
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster Fastighetstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa


Anne Strandberg

Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

Pia Vähälummukka-Koskenmäki

Bokförare
Ekonomi- och administrationstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa