Ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Drottninggatan 22
07900 Lovisa

Personalchef
Begravningstjänster Personaltjänster
Drottninggatan 22
07900 Lovisa

Församlingsmästare i Strömfors
Fastighetstjänster


Församlingsmästare i Lappträsk
Fastighetstjänster


Församlingsmästare i Liljendal
Fastighetstjänster

Församlingssekreterare, Agricola svenska församling
Centralregister

Fastighetschef
Fastighetstjänster
Drottninggatan 22
07900 Lovisa

Församlingsmästare i Strömfors och Lovisa
Fastighetstjänster

Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Drottninggatan 22
07900 Lovisa


Församlingsmästare i Lovisa
Fastighetstjänster