Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. Kyrkorådet berstår av 10 medlemmar.

Medlemmarna väljs av gemensamma kyrkofullmäktige. Som ordförande fungerar någon av församlingarnas kyrkoherdar. Ordföranden utses av domkapitlet.

Stina Lindgård, kyrkoherde från Agricola svenska församling, är orförande i gemensamma kyrkorådet, och vice ordförande är Petri Hyvönen från Agricolan suomalainen seurakunta.
 

Ledamöten för gemensamma kyrkorådet under perioden 2023-2024

Lindgård Stina, kyrkoherde, Agricola svenska församling, ordförande 

Hyvönen Petri, vice ordförande, Agricolan suomalainen seurakunta

Malmivaara Jouni, Agricolan suomalainen seurakunta

Hagfors Kari, Agricolan suomalainen seurakunta

Lehto-tähtinen Auli, Agricolan suomalainen seurakunta

Kekkonen Leena, Agricolan suomalainen seurakunta

Niemi Noora, Agricolan suomalainen seurakunta

Lassas Olof, Agricola svenska församling

Lindfors Karl-Magnus, Agricola svenska församling

Lindlöf Mona, Agricola svenska församling

Monto Gun, Agricola svenska församling

Svenskberg Veronica, Agricola svenska församling