Valresultatet 2022 

 

I församlingsvalet valdes följande personer till förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige

(För övriga valresultat, vänligen se agricolaforsamling.fi eller agricolanseurakunta.fi)

Agricolan suomalainen seurakunta

Auli Lehto-Tähtinen

Arto Kujala

Noora Niemi

Pirjo Löfqvist

Juha Turja

Ulla Taipale

Petri Hyvönen

Hilppa Rauha

Jouni Malmivaara

Marja-Leena Leuku

Timo Noroviita

Leena Kekkonen

Kari Hagfors

Keijo Liski

Markku Paakkarinen

Anne Rönkkö

Reserv: Reeta Rossi, Lisbeth Konttinen

16 medlemmar och 2 suppleanter 

 

Agricola svenska församling

Görel Engström

Mona Lindlöf

Maria Fredriksson

Emma Broman

Gerd Mattsson-Turku

Camilla Nylund

Britta Dromberg

Kertin Penttilä

Helen Westerholm

Bo Lindfors

Marie Wallén

Kim Malms

Kerstin Sjögård

Sten Staffans

Av totalt 15 platser fylldes 14, inga suppleanter. 

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten bereds av gemensamma kyrkorådet.

Församlingsrådet är den lokala församlingens beslutande organ. Ledamötens antal varierar beroende på församlingens storlek. Kyrkoherden leder församlingen tillsammans med församlingsrådet och och förbereder ärenden till församlingsrådsmöten.

Både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden väljs med fyra års mellanrum. Nästa församlingsval ordnas år 2022. Mandatperioden för gemensamma kyrkorådet är två år. Den gemensamma kyrkofullmäktige består av 31 medlemmar.

Under perioden 2021-2022 är Arto Kujala från Agricola finska församling ordförande i kyrkofullmäktige. Vice ordförande är Mia Aitokari från Agricola svenska församling.
 

Gemensamma kyrkofullmäktige ledamöten för perioden 2021-2022

 

Kujala Arto, Agricola finska församling, ordförande

Aitokari Mia, Agricola svenska församling, viceorförande

 

Hagfors Kari, Agricola finska församling

Turja Juha, Agricola finska församling

Saari Veikko, Agricola finska församlings

Nieminen Henna/Juha Westerlund, Agricola finska församling

Kekkonen Leena, Agricola finska församling

Rauha Maria, Agricola finska församling

Lepola Janne, Agricola finska församling

Hyvönen Petri, Agricola finska församling

Krogars Sabina, Agricola finska församling

Noroviita Timo, Agricola finska församling

Rossi Reeta, Agricola finska församling

Pappila Jorma, Agricola finska församling

Tähtinen Keijo, Agricola finska församling

Välkpinta Sonja, Agricola finska församling

 

Lindlöf Mona, Agricola svenska församling

Mårtenson Bertel, Agricola svenska församling

Linfors Karl-Magnus, Agricola svenska församling

Granqvist Johanna, Agricola svenska församling

Aitokari Mia, Agricola svenska församling

Heinonen Tove, Agricola svenska församling

Andersson Leif, Agricola svenska församling

Monto Gun, Agricola svenska församling

Meriheinä Théresè, Agricola svenska församling

Engström Görel, Agricola svenska församling

Dromberg Britta, Agricola svenska församling

Turku Niklas, Agricola svenska församling

Frondén Sten, Agricola svenska församling

Suominen Mikko, Agricola svenska församling