Lovisanejdens kyrkliga samfällighets elektroniska anslagstavla

 

Via den här anslagstavlan kan du bekanta dig med meddelanden, kungörelser, protokoll, besväranvisningar och annat aktuellt. Informationen hittas via länkerna nedan enligt följande: 

- gemensamma kyrkorådets mötesprotokoll

- tjänsteinnehavarbeslut (gemensamma kyrkorådet)

- gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistor och protokoll

 

 

Konservatorn jobbar med restaureringen av Pernå kyrkas altarskåp
Konservatorn jobbar med restaureringen av Pernå kyrkas altarskåp