Lovisanejdens kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige godkände på sitt sammanträde 22.9.2022 samfällighetens strategi. 

Bekanta dig med strategin via denna länk.