Gemensamma kyrkorådet, påseende av protokoll

Protokoll och beslut ska hållas offentligt tillgängliga under minst tidsfristen för begäran om omprövning eller anförande av besvär. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet (KL 10:24,2). Beroende på om det är möjligt att begära omprövning av beslutet (t.ex. beslut av kyrkorådet, tjänsteinnehavarbeslut osv.) eller direkt anföra kyrkobesvär (beslut av kyrkofullmäktige eller det organ som behandlat omprövningsbegäran), är minimitiderna för att hålla beslutet tillgängligt på nätet utöver publiceringsdagen följande: Beslutsprotokoll på nätet minst den 7:e dagen från det att protokollet lagts fram 14 dagar för begäran om omprövning 7 + 14 = 21 dagar, den 7:e dagen från det att protokollet lagts fram 30 dagar för kyrkobesvär 7 + 30 = 37 dagar

För ytterligare information gällande sammanträden, ärenden och beslut, vänligen kontakta  lovisanejdensforsamlingar@evl.fi 

Gemensamma kyrkorådets sammanträde 11.6.2024

- mötesprotokoll 5-2024

- omprövning och besvärsanvisningar

 

Gemensamma kyrkorådets sammanträde 23.5.2024

- mötesprotokoll 4-2024

- omprövning och besvärsanvisningar

 

Gemensamma kyrkorådets sammanträde 18.4.2024

- mötesprotokoll 3-2024

- omprövning och besvärsanvisningar

 

Gemensamma kyrkorådets sammanträde 26.3.2024

- mötesprotokoll 2-2024

- omprövning och besvärsanvisningar

 

Gemensamma kyrkorådets sammanträde 8.2.2024

- mötesprotokoll 1-2024

- omprövning och besvärsanvisningar

 

Mötesprotokoll 1.7.2023-31.12.2023

Protokoll 5-8/2023