Församlingskansliet i Pernå

Öppet:
Mån.-ons. kl. 9-12.

Backstensstrand 49
07930 Pernå

Tfn 044 722 9242
Fax (019) 634415

perna-pernaja@evl.fi

fornamn.efternamn@evl.fi

www.pernaforsamling.fi

 

B J K L S W

B


Diakon
044 7229 242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå

J


Kyrkvaktmästare i Pernå kyrka
044-722 9242 Församlingskansliet
Pernåvägen 309
07930 Pernå

K


Kantor
044 7229242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå
Ungdomsarbetsledare
Backstensstrand 49
07930 Pernå
Kyrkvaktmästare i Sarfsalö kapell
044-7229242 Församlingskansliet

L


Kyrkoherde
044 722 9242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå

S


Kaplan
044 722 9242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå

W