Församlingskansliet i Pernå

Öppet:
Mån.-ons. kl. 9-12.

Backstensstrand 49
07930 Pernå

Tfn 044 722 9242
Fax (019) 634415

perna-pernaja@evl.fi

fornamn.efternamn@evl.fi

www.pernaforsamling.fi

 

B J K L S W

B


Diakon
44 7229 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå

J


Kyrkvaktmästare i Pernå kyrka
044 722 9 200 Församlingskansliet i Lovisa
Pernåvägen 309
07930 Pernå

K


Ungdomsarbetsledare
44 7229 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå
Kyrkvaktmästare i Sarfsalö kapell
44 7229 200 Församlingskansliet i Lovisa

L


Kyrkoherde
44 7229 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå

S


Kaplan
44 722 9 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå

W


Barnledare
44 7229 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå
Kantor
44 7229 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå