Gravgårdar

Inom området för Lovisa svenska församling finns två gravgårdar:

Lovisa nya gravgård:

  • Urnelunden
  • Asklunden
  • Hjältegravarna

Lovisa gamla gravgård

Tilläggsinformation på grav- och gravskötselärenden, vänligen kontakta församlingskansliet.

Närmare information angående avgifter hittar du här.