Hindersprövning

Man kan anhålla om hindersprövning i församlingskanslierna för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Kontaktuppgifter och öppethållningstider hittar du här.

Prövning av hinder mot äktenskap kan även göras elektroniskt.

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Sen blir det lysning i kyrkan.

Läs om hur hindersprövning går till

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop