Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av 2 församlingar: Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta. Dessa församlingar började sin verksamhet 1.1.2019 och verkar inom hela Lovisa och Lappträsk område; i Lovisa, Pernå, Liljendal, Lappträsk och Strömfors. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består tillsvidare av 31 ledamöter.

Församlingsval ordnades 18.11.2018 då man valde nya ledamöten för åren 2019-2022.

 

AKTUELLT höst 2020

Utarrendering av åkrar i Pernå

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet arrenderar 5,3 ha åkermark från lägenheten Västeråkern R:n 434-471-18-6 I Torsby by, Lovisa kommun och 3,5 ha åkermark från lägenheten Prästgården R:n 434-455-1-56 I Prästgården by, Lovisa kommun. Områdena utarrenderas för jordbrukssyfte. I arrendet ingår inga byggnader. Arrendetiden är 5 (fem) år från det att arrendetagaren fått tillgång till området. Arrendet kan inte överföras på tredje part.

Så här lämnar ni anbud

Båda fastigheterna kräver egen budgivning. Anbud som inte givits i enlighet med anbudsbegäran förkastas, därför rekommenderar vi att ni använder den färdiga anbudsblanketten. Anbuden lämnas till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets ekonomikansli (Brandensteinsgatan 11, 07900 Lovisa) i ett slutet kuvert märkt ”åkeranbud” senast 7.12.2020 kl. 12:00. 

Anbudsblanketter fås från samfällighetens ekonomikansli. Du kan  också skriva ut anbudsblanketten här. 

Anbuden ges i formen €/år totalt per fastighet. Offerterna inlämnas senast 7.12.2020 kl. 12:00.

Övrigt

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta alla anbud. Samfälligheten kan också lämna enskilda anbud obeaktade vid följande fall: Anbudet är inte trovärdigt eller om anbudsgivaren har misskött sina egna odlingar. 

Tilläggsuppgifter av fastighetschef Jens Nybondas, 040-667 9020, jens.nybondas@evl.fi 

 

Församlingskansliet 

Församlingskansliet är öppet för besök måndagar och torsdagar. Dörren in till kansliet hålls tillsvidare stängd även under öppethållningstiderna. Genom att trycka på dörrklockan tar vi emot en kund/kundgrupp per gång in i kansliet. Vid eventuell kö finns det gott om plats att vänta i aulan. Vi vill på det här sättet se till att det ska vara möjligast tryggt att besöka oss. Vi önskar fortsättningsvis att kansliet i mån av möjlighet kontaktas per telefon 044 722 9200 eller per e-post: lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

Öppethållningstider 

 

Gravgårdar

Sommarblommorna avlägsnas från skötselgravarna under september månad. 

Bevattningsvattnet stängs av under vecka 43.

 

Sommarskötsel av gravar - läs mera gravskötselavtal