Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av 2 församlingar: Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta. Dessa församlingar började sin verksamhet 1.1.2019 och verkar inom hela Lovisa och Lappträsk område; i Lovisa, Pernå, Liljendal, Lappträsk och Strömfors. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består tillsvidare av 31 ledamöter.

Församlingsval ordnades 18.11.2018 då man valde nya ledamöten för åren 2019-2022.

 

AKTUELLT 

Kyrkornas sommaröppethållning 2021

Lovisa, Pernå och Strömfors kyrkor är öppna 8.6.-14.8.2021 ti-lö kl. 10-17 och har en kyrkguide

Lappträsk kyrka är öppen 9.6.-4.8. onsdagar kl. 13-15 och Liljendal kyrka är öppen 10.6.-5.8. torsdagar kl. 13-15.

Bevattningsvatten på gravgårdarna

Vattnet kopplas på under vecka 18 inför morsdagen. 

Sommarskötsel av gravar - läs mera gravskötselavtal

 

Församlingskansliet

betjänar tillsvidare endast per telefon och e-post : öppethållningstider 

 

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets fullmäktige samlades till konstituerande möte 21.1.2021. Arto Kujala återvaldes till fullmäktigeordförande för perioden 2021-2022. Till viceordförande valdes Mia Aitokari. Helsingfors domkapitel har utsett Stina Lindgård till gemensamma kyrkorådets ordförande och fullmäktige valde Petri Hyvönen till viceordförande.