Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av sju församlingar: Lappträsks finska, Lappträsks svenska, Liljendal, Lovisa finska, Lovisa svenska, Pernå och Strömfors församlingar. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet. Dessa sju församlingar dras in 31.12.2018.

Den 1 januari 2019 inrättas två nya församlingar med namnen Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består tillsvidare av 31 ledamöter.

Församlingsval ordnas 18.11.2018 då man väljer nya ledamöten för åren 2019-2022.

Aktuellt:

Församlingskanslierna är stängda må 3.12.2018.

Skötselgravarnas blommor planteras efter 10.6.2018.

Gravarna som har öppnats under vintern iståndsätts före midsommaren 22.6.2018.

Kyrkornas öppethållningstider sommaren 2018

Församlingskansliernas öppethållningstider under sommaren 2018.

Faktureringsuppgifterna för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet här.

Alla aktuella ärenden här.