Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av 2 församlingar: Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta. Dessa församlingar började sin verksamhet 1.1.2019 och verkar inom hela Lovisa och Lappträsk område; i Lovisa, Pernå, Liljendal, Lappträsk och Strömfors. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består tillsvidare av 31 ledamöter.

Församlingsval ordnades 18.11.2018 då man valde nya ledamöten för åren 2019-2022.

 

AKTUELLT

Lovisa gravkapell är stängt tillsvidare!

Natten mellan lördag och söndag 18-19.5 har golvet i Lovisa gravkapell blivit obrukbart.

Vi utreder vilka orsakerna är. Tyvärr kan inga jordfästningar förrättas i gravkapellet

åtminstone förrän i början av november. Jordfästningar kan ordnas i Lovisa kyrka 

eller i de andra kyrkorna och kapellen på området. Även ute vid graven är det möjligt att 

hålla jordfästningar. Vi beklagar de olägenheter det medför för anhöriga.

Mer information ges av  Stina Lindgård, Lovisanejdens kyrkliga samfällighetens chef, stina.lindgard@evl.fi

Kyrkornas öppethållningstider sommaren 2024

Gravgårdarna

- läs mera gravskötselavtal

Bevattningsvattnet kopplas på vecka 19 före morsdagen

Strömfors nya kyrkbro 

är färdigställd och välsignas för användning på skärstorsdagen 28.3.2024 kl. 15. 

Samfälligheten använder en elektronisk anslagstavla

Bekanta dig med beslutsfattande och aktuella förvaltningsärenden. Se närmare via länken: elektronisk anslagstavla

 

Lovisa kyrkas urtavlor

Klockmekanismen är förnyad. Klockorna visar nu (6.7.2023) rätt tid igen. 

Brand i Pernå kyrka 2.5.2023

Inatt har det varit en brand i Pernå kyrka i sakristian. Elcentralen förstördes. Rök och sot har spritt sig i sakristian och i kyrksalen. Omfattningen av skador vet vi inte ännu. Kyrkan är stängd under än så länge obestämd tid. Det är en stor tragedi när sådant händer. Vi är tacksamma för att branden inte spred sig till kyrksalen. Vi informerar mera då vi har något mer att berätta om. 

Pernå kyrka STÄNGD tillsvidare p.g.a. brand 2.5.2023. Du kan utforska kyrkan virtuellt genom denna länk 

Exakt datum för öppning av kyrkan meddelas då rengöring- och reparationsplaneringen är gjord. Förutom att konservatorer med specialmetoder rengör föremål från rök- och sotskador så måste också bl.a. elsystemet ses över. Att återställa föremål allt från 1400-talet är tidskrävande och gällar bl.a. väggar, tak, takmålningar och textilier. Mera information ges av samfällighetens chef Stina Lindgård.

Församlingskansliet

Se närmare: kontaktinformation och öppethållningstider 

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets fullmäktige samlades till konstituerande möte 19.1.2023. Arto Kujala återvaldes till fullmäktigeordförande för perioden 2023-2024. Till viceordförande valdes Mia Aitokari. Helsingfors domkapitel har utsett Stina Lindgård till gemensamma kyrkorådets ordförande och fullmäktige valde Petri Hyvönen till viceordförande.

Porträtt på nya fullmäktige. Bilden tagen 19.1.2023 i Lappträsk församlingshem.

Glada nya ordförande och viceordförande. 

Från vänster till höger: Arto Kujala, Stina Lindgård, Petri Hyvönen och Mia Aitokari

Samfällighetens strategi

Se närmare här