Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av sju församlingar: Lappträsks finska, Lappträsks svenska, Liljendal, Lovisa finska, Lovisa svenska, Pernå och Strömfors församlingar. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består av 31 ledamöter.

Aktuellt:

Sommar- och säsongarbetsplatserna för 2018 kan nu sökas fram till 16.3.

Skick din ansökan via denna länk.

Faktureringsuppgifterna för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet  hittar du här.

Tilläggsinformation: Ekonomichef Mona Antas, mona.antas@evl.fi eller tfn 040 7265846.


Liljendal och Lappträsk församlingskanslier har stängt tillsvidare.

Vänligen kontakta Lovisa församlingskansli, tfn 044 722 9200. Öppet må-fre kl. 9-12, Drottninggatan 22.

Alla aktuella ärenden hittar du här.