Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av 2 församlingar: Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta. Dessa församlingar började sin verksamhet 1.1.2019 och verkar inom hela Lovisa och Lappträsk område; i Lovisa, Pernå, Liljendal, Lappträsk och Strömfors. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består tillsvidare av 31 ledamöter.

Församlingsval ordnades 18.11.2018 då man valde nya ledamöten för åren 2019-2022.

 

AKTUELLT 

Fällning av träd

Träd fälls under vecka 5 (1.2.-7.2.2021) vid följande platser:

  • Abborfors gravgård
  • Strömfors kyrka
  • Sävträsk kapell

Enstaka träd fälls på grund av säkerhets- och skönhetsskäl. Vi beklagar eventuella olägenheter som fällningen kan orsaka. Tilläggsinformation fås av fastighetschef jens.nybondas@evl.fi

 

Församlingskansliet betjänar tillsvidare endast per telefon och e-post : öppethållningstider 

 

Gravgårdar

Sommarblommorna avlägsnas från skötselgravarna under september månad. 

Bevattningsvattnet stängs av under vecka 43.

 

Sommarskötsel av gravar - läs mera gravskötselavtal