Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av 2 församlingar: Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta. Dessa församlingar började sin verksamhet 1.1.2019 och verkar inom hela Lovisa och Lappträsk område; i Lovisa, Pernå, Liljendal, Lappträsk och Strömfors. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består tillsvidare av 31 ledamöter.

Församlingsval ordnades 18.11.2018 då man valde nya ledamöten för åren 2019-2022.

 

AKTUELLT

Sök sommar- och säsongjobb 2020 här

 

Församlingskansliet flyttar!

Församlingskansliet är stängt under vecka 8 (17.02.-21.02.2020) på grund av flyttning. Du når oss per telefon 044 722 9200 eller e-post lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

Församlingskansliet öppnar må 24.02.2020 i nya utrymmen: Brandensteinsgatan 11. Välkommen!

Agricola finska församling väljer ny kyrkoherde. 

Läs mera här

Sommarskötsel av gravar - läs mera här