Välkommen till Lovisanejdens kyrkliga samfällighets sidor

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet består av 2 församlingar: Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta. Dessa församlingar började sin verksamhet 1.1.2019 och verkar inom hela Lovisa och Lappträsk område; i Lovisa, Pernå, Liljendal, Lappträsk och Strömfors. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärendena, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organ i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består tillsvidare av 31 ledamöter.

Församlingsval ordnades 18.11.2018 då man valde nya ledamöten för åren 2019-2022.

 

AKTUELLT

Församlingskansliet stängt tillsvidare pga coronaviruset

Kansliet är tillsvidare stängt. Detta som en säkerhetsåtgärd med tanke på coronaviruset. Man får tag i kansliet per telefon under öppethållningstiderna på telefonnummer  044 722 9200 eller per epost: lovisanejdensforsamlingar@evl.fi Vi beklagar olägenheten som detta medför. Det finns mera info om corona-åtgärder på Agricola svenska församlings hemsidor.

Kyrkornas öppethållningstider under sommaren 2020:

Lovisa kyrka 2.6.-8.8.2020 ti-lö kl 10-17. Guide på plats.

Pernå kyrka 2.6.-8.8.2020 ti-lö kl 10-17. Guide på plats.

Strömfors kyrka 2.6.-31.8.2020 ti-lö kl 10-17. Guide på plats. 

Lappträsk kyrkor 3.6.-5.8.2020 onsdagar kl 13-15. 

Liljendal kyrka torsdagar 4.6.-6.8.2020 kl 13-15. 

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp.

Sommarjobb åt ungdomar

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet erbjuder sommararbete varje år åt ungdomar.

Den här sommaren får ca 30 ungdomar från Lappträsk och Lovisa möjligheten att sommarjobba på gravgårdar och i kyrkor.

I år har 68 ungdomar sökt sommarjobb och till säsongsarbetare 38 personer. Säsongsarbete har vi för 7 personer i 4-5 månader.

Säsongsarbetet är för 18 år fyllda.

Agricola finska församling har ny kyrkoherde. 

Läs mera här

Sommarskötsel av gravar - läs mera här

Vårstädningen på gravgårdarna har börjat

Gamla ljungblommor och granris avlägsnas från gravarna.

Vattnet är påkopplat på alla gravgårdar.