Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

Besöksadress: Brandensteinsg. 11, 07900 Lovisa

Postadress: PB 73, 07901 Lovisa.

 

Församlingskansliets öppettider:

Se församlingskansliet öppettider via denna länk

 

Kontakta oss:

 

Bokning av förrättningar och utrymmen

Församlingarnas utrymmen och förrättningar (dop, vigsel, jordfästning osv) bokas via församlingssekreteraren.

Agricola svenska församling tfn. 044 722 9241 agricolaforsamling@evl.fi

Agricolan suomalainen seurakunta tfn. 044 722 9229 agricolanseurakunta@evl.fi

Samfällighetens utrymmen, som finns till förfogande, hittar du under listan på lokaler.

 

 

Ekonomikansliet

Gällande ekonomi- och faktureringsfrågor, vänligen kontakta ekonomichef  Gitte Backman tfn 050 3827 525, gitte.backman@evl.fi

Ny faktureringsadress fr.o.m. 11.10.2021 - mera info via denna länk!

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet, nätfaktura: 003722962972

Använd alltid nätfaktura i första hand.

Adress för pappersfakturor: Kyrkans Servicentral/ Lovisanejdens kyrkliga samfällighet/ 003722962972, PB 5018, 02066 DOCUSCAN

 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets kontonummer
FI 2210983000114491
NDEAFIHH

 

Gravärenden

Gitte Backman ansvarar för gravärenden.

Förfrågningar gällande gravplats och gravskötsel kan riktas till förvaltningssekreterare Anne Strandberg, tfn 044 552 4567, lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

Tag kontakt

Samfällighetens chef
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster Fastighetstjänster
Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa
Ingen kontaktinformation hittades på det sökordet.