Lappträsk församlingskansli

Öppet måndagar - torsdagar kl. 9-12.

Tfn 050 382 7521
E-post: lapptraskforsamling@evl.fi

Drottninggatan 22, 07900 Lovisa

 

Församlingskansliet kan kontaktas i alla ärenden som berör dop, skriftskola, vigsel, begravning, bokning av utrymmen, samt församlingens övriga verksamhet.

 

E L S T W

E


L


Församlingssekreterare
Lappträskvägen 20 C 2
07800 Lappträsk
Kyrkoherde
Lappträskvägen 20 C 2
07800 Lappträsk

S


T


W


skötar barnledaruppgifter