Lappträsk församlingskansli

Öppet måndagar och torsdagar kl. 9-12.

Tfn 050 382 7521
E-post: lapptraskforsamling@evl.fi

Lappträskvägen 20 C 2, 07800 Lappträsk

 

Församlingskansliet kan kontaktas i alla ärenden som berör dop, skriftskola, vigsel, begravning, bokning av utrymmen, samt församlingens övriga verksamhet.

Församlingens medarbetare har sina arbetsrum i anslutning till församlingskansliet.

 

Sommarstängt 18.6 - 12.8.2018. Vid behov kontakta Lovisa församlingskansli, öppet må-to kl. 9-12

Lovisa församlingskansli
Drottninggatan 22
07900 Lovisa
tfn 044 722 9200

 

 

 

 

E L N S T

E


L


Församlingssekreterare
Lappträskvägen 20 C 2
07800 Lappträsk
Kyrkoherde
Lappträskvägen 20 C 2
07800 Lappträsk

N


Barnledare (tjänstledig)
Lappträskvägen 20 C 2
07800 Lappträsk

S


T