Gravgårdarna

Vattnet stängs to 3.10.2019

Öppna arbetsplatser i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet - kyrkoherde sökes! För mera information, vänligen se här

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet genom denna länk

Gravskötselavtal

Läs mera om sommarskötsel av gravarna här