Lovisanejdens kyrkliga samfällighet erbjuder sommararbete varje år åt ungdomar.

Den här sommaren får ca 30 ungdomar från Lappträsk och Lovisa möjligheten att sommarjobba på gravgårdar och i kyrkor.

I år har 68 ungdomar sökt sommarjobb och till säsongsarbetare 38 personer. Säsongsarbete har vi för 7 personer i 4-5 månader.

Säsongsarbetet är för 18 år fyllda.

Församlingskansliet stängt 17.3.-30.4.2020 pga corona-viruset

Kansliet stänger från och med 17.3-30.4.2020. Detta som en säkerhetsåtgärd med tanke på coronaviruset. Man får tag i kansliet per telefon under öppethållningstiderna på telefonnummer  044 722 9200 eller per epost: lovisanejdensforsamlingar@evl.fi Vi beklagar olägenheten som detta medför. Det finns mera info om corona-åtgärder på Agricola svenska församlings hemsidor.

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet genom denna länk

Gravskötselavtal

Läs mera om sommarskötsel av gravarna här

Du har inte de roller som är nödvändiga för tillträde till denna portlet.