AKTUELLT

Sommarjobb

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet erbjuder sommararbete varje år åt ungdomar.

Den här sommaren får ca 30 ungdomar från Lappträsk och Lovisa möjligheten att sommarjobba på gravgårdar och i kyrkor.

I år har 68 ungdomar sökt sommarjobb och till säsongsarbetare 38 personer. Säsongsarbete har vi för 7 personer i 4-5 månader.

Säsongsarbetet är för 18 år fyllda.

Församlingskansliet stängt tillsvidare pga coronaviruset

Kansliet är stängt tillsvidare. Detta som en säkerhetsåtgärd med tanke på coronaviruset. Man får tag i kansliet per telefon under öppethållningstiderna på telefonnummer  044 722 9200 eller per epost: lovisanejdensforsamlingar@evl.fi Vi beklagar olägenheten som detta medför. Det finns mera info om corona-åtgärder på Agricola svenska församlings hemsidor.

Kyrkornas öppethållningstider under sommaren 2020:

Lovisa kyrka 2.6.-8.8.2020 ti-lö kl 10-17. Guide på plats.

Pernå kyrka 2.6.-8.8.2020 ti-lö kl 10-17. Guide på plats.

Strömfors kyrka 2.6.-31.8.2020 ti-lö kl 10-17. Guide på plats. 

Lappträsk kyrkor 3.6.-5.8.2020 onsdagar kl 13-15. 

Liljendal kyrka torsdagar 4.6.-6.8.2020 kl 13-15. 

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp.

 

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet genom denna länk

Gravskötselavtal

Läs mera om sommarskötsel av gravarna här

Vårstädningen på gravgårdarna har börjat

Gamla ljungblommor och granris avlägsnas från gravarna.

Vattnet är påkopplat på alla gravgårdar. 

Till nyhetslistan