AKTUELLT

Sommarjobb

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet erbjuder sommararbete varje år åt ungdomar.

Den här sommaren får ca 30 ungdomar från Lappträsk och Lovisa möjligheten att sommarjobba på gravgårdar och i kyrkor.

I år har 68 ungdomar sökt sommarjobb och till säsongsarbetare 38 personer. Säsongsarbete har vi för 7 personer i 4-5 månader.

Säsongsarbetet är för 18 år fyllda.

Församlingskansliet öppnas 10.8

Från och med 10.8 kan du igen besöka församlingskansliet personligen. Dörren in till kansliet hålls tillsvidare stängd även under öppethållningstiderna. Genom att trycka på dörrklockan tar vi emot en kund/kundgrupp per gång in i kansliet. Vid eventuell kö finns det gott om plats att vänta i aulan. Vi vill på det här sättet se till att det ska vara möjligast tryggt att besöka oss. Vi önskar fortsättningsvis att kansliet i mån av möjlighet kontaktas per telefon 044 722 9200 eller per e-post: lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

Info om corona-åtgärder på Agricola svenska församlings hemsidor.

Kyrkornas öppethållningstider under sommaren 2020:

Lovisa kyrka 2.6.-8.8.2020 ti-lö kl 10-17. Guide på plats.

Pernå kyrka 2.6.-8.8.2020 ti-lö kl 10-17. Guide på plats.

Strömfors kyrka 2.6.-31.8.2020 ti-lö kl 10-17. Guide på plats. 

Lappträsk kyrkor 3.6.-5.8.2020 onsdagar kl 13-15. 

Liljendal kyrka torsdagar 4.6.-6.8.2020 kl 13-15. 

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp.

 

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet genom denna länk

Gravskötselavtal

Läs mera om sommarskötsel av gravarna här

Gravgårdar

Vattnet är påkopplat på alla gravgårdar.