AKTUELLT

Församlingskansliet betjänar tillsvidare endast per telefon och e-post: öppettider och kontaktuppgifter 

 

Strömning av fullmäktigemöte

Följ gemensamma kyrkofullmäktiges möte från Lovisa kyrka direkt to 21.1. kl 18

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten bereds av gemensamma kyrkorådet. Fullmäktige väljer på sitt möte 21.1 ordförande och viceordförande samt gemensamma kyrkorådets medlemmar och ersättare för perioden 2021-2022. Länk till you tube -nedan.

Gemensamma kyrkofullmäktige möte 21.1.2021 kl. 18/Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 21.1.2021 klo. 18 - YouTube

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets fullmäktige samlades till konstituerande möte 21.1.2021. Arto Kujala återvaldes till fullmäktigeordförande för perioden 2021-2022. Till viceordförande valdes Mia Aitokari. Helsingfors domkapitel har utsett Stina Lindgård till gemensamma kyrkorådets ordförande och fullmäktige valde Petri Hyvönen till viceordförande.

 

Fällning av träd

Träd fälls under vecka 5 (1.2.-7.2.2021) vid följande platser:

  • Abborfors gravgård
  • Strömfors kyrka
  • Sävträsk kapell

Enstaka träd fälls på grund av säkerhets- och skönhetsskäl. Vi beklagar eventuella olägenheter som fällningen kan orsaka. Tilläggsinformation fås av fastighetschef jens.nybondas@evl.fi

 

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

 

Gravskötselavtal

Läs mera om sommarskötsel av gravar, gravskötselavtal