AKTUELLT

 

Nya öppettider i församlingskansliet fr.o.m. 1.9.2020

Från och med 10.8 kan du igen besöka församlingskansliet personligen. Dörren in till kansliet hålls tillsvidare stängd även under öppethållningstiderna. Genom att trycka på dörrklockan tar vi emot en kund/kundgrupp per gång in i kansliet. Vid eventuell kö finns det gott om plats att vänta i aulan. Vi vill på det här sättet se till att det ska vara möjligast tryggt att besöka oss. Vi önskar fortsättningsvis att kansliet i mån av möjlighet kontaktas per telefon 044 722 9200 eller per e-post: lovisanejdensforsamlingar@evl.fi 

Info om corona-åtgärder på Agricola svenska församlings hemsidor.

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet genom denna länk

Gravskötselavtal

Läs mera om sommarskötsel av gravarna här

Gravgårdar

Vattnet är påkopplat på alla gravgårdar.