AKTUELLT

 

Gravskötselavtal

Läs mera om sommarskötsel av gravar, gravskötselavtal 

Församlingskansliet

betjänar tillsvidare endast per telefon och e-postöppettider och kontaktuppgifter 

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets fullmäktige samlades till konstituerande möte 21.1.2021. Arto Kujala återvaldes till fullmäktigeordförande för perioden 2021-2022. Till viceordförande valdes Mia Aitokari. Helsingfors domkapitel har utsett Stina Lindgård till gemensamma kyrkorådets ordförande och fullmäktige valde Petri Hyvönen till viceordförande.

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges nästa elektroniska möte hålls onsdagen 8.9.2021. Länk till ärendelista.