AKTUELLT

Kyrkorna har sommaröppet

Se närmare: öppettider

Församlingskansliet

Se närmare öppettider och kontaktuppgifter 

Bevattningsvattnet på gravgårdarna

Vattnet kopplas på under vecka 19 (förutsatt att rören inte är frusna). 

Gravskötselavtal

Läs mera om sommarskötsel av gravar, gravskötselavtal 

Församlingsval i november 2022

Se mera i val-info

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets fullmäktige samlades till konstituerande möte 21.1.2021. Arto Kujala återvaldes till fullmäktigeordförande för perioden 2021-2022. Till viceordförande valdes Mia Aitokari. Helsingfors domkapitel har utsett Stina Lindgård till gemensamma kyrkorådets ordförande och fullmäktige valde Petri Hyvönen till viceordförande.