AKTUELLT

Församlingskansliet

öppnar 4.10.2021: öppettider och kontaktuppgifter 

 

Gravskötselavtal

Läs mera om sommarskötsel av gravar, gravskötselavtal 

 

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets fullmäktige samlades till konstituerande möte 21.1.2021. Arto Kujala återvaldes till fullmäktigeordförande för perioden 2021-2022. Till viceordförande valdes Mia Aitokari. Helsingfors domkapitel har utsett Stina Lindgård till gemensamma kyrkorådets ordförande och fullmäktige valde Petri Hyvönen till viceordförande.

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges nästa sammanträde 11.11.2021 kl. 18 i Lappträsk kyrka. Länk till ärendelista.