AKTUELLT

Kyrkornas sommaröppethållning 2021

Lovisa, Pernå och Strömfors kyrkor är öppna 8.6.-14.8.2021 ti-lö kl. 10-17 och har en kyrkguide

Lappträsk kyrka är öppen 9.6.-4.8. onsdagar kl. 13-15 och Liljendal kyrka är öppen 10.6.-5.8. torsdagar kl. 13-15.

Bevattningsvatten på gravgårdarna

Vattnet kopplas på under vecka 18 inför morsdagen. 

Gravskötselavtal

Läs mera om sommarskötsel av gravar, gravskötselavtal 

Församlingskansliet

betjänar tillsvidare endast per telefon och e-postöppettider och kontaktuppgifter 

Offentliga beslut

Bekanta dig med beslutsfattandet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets fullmäktige samlades till konstituerande möte 21.1.2021. Arto Kujala återvaldes till fullmäktigeordförande för perioden 2021-2022. Till viceordförande valdes Mia Aitokari. Helsingfors domkapitel har utsett Stina Lindgård till gemensamma kyrkorådets ordförande och fullmäktige valde Petri Hyvönen till viceordförande.

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges nästa elektroniska möte hålls torsdagen 3.6.2021. Länk till ärendelista.