Gravtjänster

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänster inom samfällighetens församlingar. Praktiska arrangemang och bokningar för begravningar görs via församlingskansliet (som finns i Lovisa) där du kan komma överens om följande ärenden:

  • tidpunkt och plats för begravningen och minnesstunden
  • gravplats och en möjlig visning av gravplatsen
  • bokning av präst och kantor
  • gravskötselavtal - alla gravskötselavtal skall göras senast 31.5. Läs mera om gravskötselavtal här

Öppethållningstiderna och besöksadressen hittar du här

 

Avgifter

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

 

Personalchef Gitte Backman ansvarar för gravärenden inom Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Tfn 050 382 7525, gitte.backman@evl.fi

För info om gravplatser och gravskötsel, kontakta förvaltnigssekreterare Anne Strandberg, tfn 044 552 4567, lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

 

AKTUELLT

 

Gravgårdar

Sommarblommorna avlägsnas från skötselgravarna under september månad. 

Bevattningsvattnet stängs av under vecka 43.