Gravtjänster

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänster inom samfällighetens församlingar. Praktiska arrangemang och bokningar för begravningar görs via församlingskansliet (som finns i Lovisa) där du kan komma överens om följande ärenden:

  • tidpunkt och plats för begravningen och minnesstunden
  • gravplats och en möjlig visning av gravplatsen
  • bokning av präst och kantor
  • gravskötselavtal - alla gravskötselavtal skall göras senast 31.5. Läs mera här

Församlingskansliet nås per telefon 044 722 9200 eller e-post agricolaforsamling@evl.fi Öppethållningstiderna och besöksadressen hittar du här

 

Avgifter

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

 

Personalchef Gitte Backman ansvarar för gravärenden inom Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Tel 050 382 7525, gitte.backman@evl.fi

Kontaktuppgifter för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet och församlingskansliet.

 

AKTUELLT

 

Gravgårdar

Sommarblommorna avlägsnas från skötselgravarna under september månad. 

Bevattningsvattnet stängs av under vecka 43.

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats