Bokning av lokaler

Du kan boka utrymmen för förrättningar och övriga tillställningar på församlingskanslierna. Kontaktuppgifter och öppethållningstider.

Alla Lovisanejdens kyrkliga samfällighetens utrymmen finns här och en prislista för uthyrning av lokaler här.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.