Lovisanejdens kyrkliga samfällighetens ledningsgrupp

Stina Lindgård, kyrkoherde, ordförande för gemensamma kyrkorådet
Nina Rajamäki, tf kyrkoherde
Mona Antas, ekonomichef
Gitte Backman, personalchef
Jan Nybondas, fastighetschef

Anne Strandberg, förvaltningssekreterare, sekreterare