Lovisanejdens kyrkliga samfällighetens ledningsgrupp

Stina Lindgård, kyrkoherde, ordförande för gemensamma kyrkorådet
Mikko Alava, kyrkoherde
Mona Antas, ekonomichef
Gitte Backman, personalchef
Jens Nybondas, fastighetschef

Anne Strandberg, förvaltningssekreterare, sekreterare