Lovisanejdens kyrkliga samfällighetens ledningsgrupp

Seppo Apajalahti, kyrkoherde, ordförande för gemensamma kyrkorådet
Stina Lindgård, kyrkoherde
Mona Antas, ekonomichef
Gitte Backman, personalchef
Jan Nybondas, fastighetschef

Anne Strandberg, förvaltningssekreterare, sekreterare