Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. Kyrkorådet berstår av 10 medlemmar.

Medlemmarna väljs av gemensamma kyrkofullmäktige. Som ordförande fungerar någon av församlingarnas kyrkoherdar. Ordföranden utses av domkapitlet.

Fr.om. 1.2.2020 är Stina Lindgård, kyrkoherde från Agricola svenska församling, orförande i gemensamma kyrkorådet, och viceorförande är Mia Aitokari från Agricola svenska församling.
 

Ledamöten för gemensamma kyrkorådet under perioden 2019-2020

Lindgård Stina, kyrkoherde, Agricola svenska församling, ordförande 01.02.2020-

Apajalahti Seppo, kyrkoherde, Agricola finska församling, ordförande 2019

Paakkarinen Markku, Agricola finska församling

Simola Anni, Agricola finska församling

Lindholm Tuija-Riitta, Agricola finska församling

Hagfors Kari, Agricola finska församling

Hyvönen Petri, Agricola finska församling

Engström Göre, Agricola svenska församling

Monto Gun, Agricola svenska församling

Lobbas Mats, Agricola svenska församling

Frondén Sten, Agricola svenska församling

Lindfors Karl-Magnus, Agricola svenska församling