Församlingskansliet i Liljendal

Öppet onsdagar kl. 9-12 och 13-15

Tfn: 044 722 9241

E-post: liljendalforsamling@evl.fi

Adress:
Eskilomvägen 1 B
07880 Liljendal

www.liljendalforsamling.fi

 

E K L N S V

E


K


L


N


S


Linus Stråhlman

Linus Stråhlman
Församlingspastor


0400 304 621
Eskilomvägen 1, 07880 Liljendal


V