Ny faktureringsadress fr.o.m. 1.1.2017

12.12.2016 09.48

Ny faktureringsadress för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet fr.o.m. 1.1.2017.

OBS! Kom alltid ihåg att tillägga referensperson (från samfälligheten eller församlingen) med namn eller za-kod.

E-fakturor

 • Önskemålet är, att e-fakturor används så mycket som möjligt.

 • E-faktureringsadressen är 003722962972.

 • Vår operatör är Basware, vars kod är BAWCFI22

 • Tilläggsinformation om e-fakturering finns på adressen http://easyinvoice.basware.com/kirkonpalvelukeskus

E-post

Traditionell fakturering
 

 • Faktureringsadressen är:

   

  Kyrkans servicecentral/
  Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

  ++2026++

  PB 378

  00026 Basware

« Till nyhetslistan